Tarihteki Türk Devletleri

Tarihteki Türk Devletleri

Türkler, bilinen tarih boyunca var olmuş ve dünya tarihinin seyrini değiştirecek olaylara imza atmıştır.Tarihteki Türk Devletleri Listelip’de…


Tarihteki Türk Devletleri

Türkler, bilinen tarih boyunca var olmuş ve dünya tarihinin seyrini değiştirecek olaylara imza atmıştır. Tarihte birçok Türk Devleti kurulmuş, gelişmiş ve en sonunda yıkılmıştır. Biz de bu yazımızda Türklerin kurduğu en önemli devletleri ele alacağız. Tarihteki Türk Devletleri Listelip’de

1- Büyük Hun İmparatorluğu

Tarihte bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun İmparatorluğu’dur. M.ö 220’den 46 yılında kadar varlığını sürdüren Büyük Hun İmparatorluğu’nun bilinen ilk hükümdarı Teoman, en önemli hükümdarı ise Büyük İmparator lakaplı Mete’dir.

2- Batı Hun Devleti

Vatan atalarımızdan torunlarımıza verilmek üzere bize emanet edilmiş kutsal topraklardır. Onursuz bir yaşam uğruna terk edilemez.

Çiçi Han

Büyük Hun Devleti’nin son imparatoru Ho-Han-ye ekonomik sıkıntılar yüzünden Çin egemenliğine girmek istemiştir. Fakat kardeşi Çiçi Han bunu atalara yapılan bir saygısızlık olarak görmüş ve Batı Hun Devleti’ni kurmuştur. M.ö 46- m.ö 36 arasında Çin’e karşı savaşan Batı Hun Devleti, ne yazık ki başarısız olmuştur. Ahmet Haldun Terzioğulu’nun Çiçi Han adlı kitabını okumanızı tavsiye ederiz.

3- Avrupa Hun İmparatorluğu

Komutan, arkadan gelirse asla lider olamaz.

Atilla

370-469 yılları arasında varlığını sürdüren Avrupa Hun İmparatorluğu’nun ilk hükümdarı Balamir, en önemli hükümdarı ise Atilla’dır.

Asteriks ve Oburiks filmini herkes izlemiştir. Orada Galya’lıların yenilmezliği anlatılır, fakat Avrupa Hun İmparatoru Atilla, Galya’yı işgal etmiş, İtalya’ya girmiş, ama papa ve İtalyan hükümdarı III. Valentinianus’un verdiği paha biçilmez ganimetler nedeniyle İtalya’yı işgal etmekten vazgeçmiştir. Atilla bu başarıları nedeniyle Tanrının Kırbaçı lakabını almıştır. Ünlü Alman destanı Niebelungenlied’de de Avrupa Hun İmparatoru Atilla’nın adı geçer.

4- Ak Hun İmparatorluğu

440 yılında kurulan Ak Hun İmparatorluğunun en önemli hakanı Aksuvar’dır. Aksuvar Sasanilere diz çöktürmüş, Hindistan’a seferler düzenlemiştir. Ak Hun İmparatorluğu Göktürklere yenilmiş ve 567 yılında dağılmıştır.

5- Göktürk Kağanlığı

Göktürk Kağanlığı 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Mukan Kağan ve İlteriş Kağan, Göktürk Kağanlığının önemli hükümdarlarıdır. Bozkurt Destanı ve Yaratılış Destanı Göktürklere aittir. Göktürk Kağanlığı 745 yılında Uygur işgali sonucunda dağılmıştır.

6- Avar Kağanlığı

Avar Kağanlığı 562 yılında kurulmuş, 823 yılında ise dağılmıştır. Kurucusu I. Bayan’dır.

7- Hazar Kağanlığı

651 yılında kurulan Hazar Kağanlığı 1048 yılında dağılmıştır. Kağanlığın en ilginç özelliklerinden biri, resmi dinin Yahudilik olmasıdır.

8- Uygur Kağanlığı

744 yılında kurulan Uygur Kağanlığı, 840 yılında yıkılmış… Kağanlığın ilk hükümdarı Kutluk Bilge Kül Kağan…

9- Karahanlı Devleti

Bilge Kül Kadir Han tarafından 840 yılında kurulan Karahanlı Devleti, 1212 yılında yıkılmıştır. Karahanlıların en önemli özelliği İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olmalarıdır. Daha önce Gök Tanrı inancına sahip olan Türkler, Karahanlı Devleti hakanı Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın din olarak İslamiyeti seçmesiyle birlikte, İslam dinini kabul etmeye başlamışlardır.

10- Osmanlı Devleti

Kılıcımızın gölgesi durdukça elbette ki düşmanlar bizden korkacaktır.

Kanunİ SULTAN SÜLEYMAN

Devlet-i Aliyye-i Osmanniye, yani Osmanlı Devleti, kuşkusuz tarihteki en büyük Türk devletidir. Tabi ki koskoca Osmanlı Devleti’ni birkaç satırla anlatmak mümkün değil. Fakat Fetret Devri, İstanbul’un Fethi, Lale Devri I. ve II. Meşrutiyet gibi olaylar devletin gidişatını etkileyen önemli olaylardan birkaçıdır.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry